MILLAINEN ON TURVALLINEN RAKENNETTU YMPÄRISTÖ?

Turvallinen kaupunki ja muu rakennettu ympäristö kannustavat ihmisiä ottamaan paikkansa kaupunkitilassa, sen kaduilla, pihoilla, puistoissa, joukkoliikenteessä ja muissa paikoissa ja palveluissa – tarvitsematta pelätä.

Tämä edellyttää luottamusta toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kaupunkia muokattaessa ja kehitettäessä pitää huolehtia siitä, että luottamus ja turvallisuudentunne säilyvät.

Turvallisuus on myös avoimuutta. Turvallisessa kaupungissa ketään ei suljeta pois, vaan kaupunki on sekä fyysisesti että asenteellisesti avoinna kaikille. Turvallisessa kaupungissa kenenkään ei tarvitse rakentaa muureja kotinsa ympärille. Mistä sivustolla on kyse?
HUOM! Sivustoa täydennetään. Katso Uusimmat päivitykset!

Turvallisuusteemat

Suunnittelun suuntaviivoja
Sivusto esittelee rakennetun ympäristön turvallisuutta tukevia suunnitteluratkaisuja. Se toimii työkalupakkina, josta suunnittelija voi poimia ideoita.

Taustatietoa
Sivusto ohjaa pohtimaan turvallisuussuunnittelun haasteita eri näkökulmista ja ohjaa käyttäjän lisätiedon lähteisiin.

Tarvitaan yhteistyötä. Yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun ammattilaisten ohella turvallisuutta rakentavat kaikki, joiden päätöksillä on vaikutusta rakennettuun ympäristöön.

Ohjeita sivuston käyttäjälle